Rozhodnutí MZ č.j. MZDR15542/2012 k č.j. SUKLS40003/2008 - L143

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení BERLIN-CHEMIE AG, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6. 3. 2012, sp. zn.: SUKLS40003/2008 - odvolání se zamítají a napadená část rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět