Rozhodnutí MZ č.j. MZDR20030/2012 k č.j. SUKLS251497/2011 - L161

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svaz zdravotních pojišťoven, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 4. 2012, č. j. SUKLS251497/2011 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět