Rozhodnutí MZ č.j. MZDR20826/2013 k č.j. SUKLS264471/2012 - L102

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Zentiva, k.s., Apotex Europe B.V., Teva Czech Industries s.r.o., ratiopharm GmbH, Teva Pharmaceuticals CR, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Pfizer, spol. s r.o., JS Partner s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 11. 4. 2013, sp. zn.: SUKLS264471/2012 - I. v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 správního řádu se odvolání odvolatele Teva Czech v části napadající výrok č. 62 a odvolání odvolatele KRKA v části napadající výrok č. 224 zamítají, neboť byla shledána jako nepřípustná, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků č. 26, 27, 28, 170, 171 a 206 zrušuje a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání. III. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků č. 2, 15, 18, 21, 58, 78, 79, 83, 86, 89, 90, 92, 107, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 119 – 121, 133, 137, 140, 141, 154, 159, 160, 166 – 169, 172, 178, 184, 198, 199, 223 – 233, 238, 240, 241, 272, 278, 295 – 297, 302 a 303 zrušuje a řízení se v této části zastavuje, IV. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se napadené rozhodnutí ve zbylé části potvrzuje.

 

Datum vyvěšení: 30.7.2014

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět