Rozhodnutí MZ č.j. MZDR21147/2012 k č.j. SUKLS121149/2011 - L166

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení GEDEON RICHTER PLC, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 4. 2012, č. j. SUKLS121149/2011 - napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu

léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět