Rozhodnutí MZ č.j. MZDR2362/2013 k č.j. SUKLS100217/2009 - L9

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení SMITHKLINE BEECHAM p.l.c., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 12. 2012, sp. zn.: SUKLS100217/2009 - odvolání se zamítá, neboť bylo podáno opožděně.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět