Rozhodnutí MZ č.j. MZDR23809/2012 k č.j. SUKLS82904/2009 - L176

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 5. 2012, č. j.: SUKLS82904/2009 - odvolání se zamítá a napadená část rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět