Rozhodnutí MZ č.j. MZDR25842/2012 k č.j. SUKLS70111/2011 - L188

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení KRKA, D.D., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 5. 2012, č. j. SUKLS70111/2011 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět