Rozhodnutí MZ č.j. MZDR25846/2012 k č.j.SUKLS52309/2011 - L189

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení EGIS PHARMACEUTICALS PLC, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 5. 2012, č.j. SUKLS52309/2011 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět