Rozhodnutí MZ č.j. MZDR26252/2012 k č.j. SUKLS177106/2010 - L193

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení LEO Pharma A/S, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS177106/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět