Rozhodnutí MZ č.j. MZDR27685/2012 k č.j. SUKLS118153/2012 - L202

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení PharOS – Pharmaceutical Oriented Services Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 6. 2012, č. j. SUKLS118153/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět