Rozhodnutí MZ č.j. MZDR28064/2012 k č.j. SUKLS80592/2010 - L204

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Lek Pharmaceuticals d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS80592/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět