Rozhodnutí MZ č.j. MZDR28562/2012 k č.j. SUKLS113017/2009 - L210

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení AstraZeneca UK Limited, Ferring GmbH, IPSEN PHARMA SAS, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS113017/2009 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět