Rozhodnutí MZ č.j. MZDR29081/2012 k č.j. SUKLS175756/2010 - L212

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS175756/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět