Rozhodnutí MZ č.j. MZDR29092/2012 k č.j. SUKLS179615/2011 - L214

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 4. 7. 2012, č. j. SUKLS179615/2011 -
I. podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu t a k t o: napadené rozhodnutí se v části výroků č. 1c), 2c), 3c), 4c) a 5c) ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání,

II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu t a k t o: napadené rozhodnutí se ve zbývající části výroků potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět