Rozhodnutí MZ č.j. MZDR29254/2012 k č.j. SUKLS166745/2009 - L215

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sanofi-aventis, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 28. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS166745/2009 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu Ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět