Rozhodnutí MZ č.j. MZDR31498/2012 k č.j. SUKLS130367/2009 - L224

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků řízení Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 23. 7. 2012, sp. zn.: SUKLS130367/2009 - odvolání se zamítají a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět