Rozhodnutí MZ č.j. MZDR32352/2012 k č.j. SUKLS67639/2011 - L227

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení EGIS PHARMACEUTICALS PLC, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 7. 2012, č. j. SUKLS67639/2011 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět