Rozhodnutí MZ č.j. MZDR35042/2012 k č.j. SUKLS229170/2010 - L231

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 8. 2012, č. j. SUKLS229170/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět