Rozhodnutí MZ č.j. MZDR35049/2012 k č.j. SUKLS116840/2009 - L232

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Zentiva, k.s., PRO.MED.CS Praha a.s., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 17. 8. 2012, č. j.: SUKLS116840/2009 – I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků č. 5, 6, 7 a 19 ruší a řízení se v této části zastavuje,

II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se ve zbylé části napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět