Rozhodnutí MZ č.j. MZDR37313/2012 k č.j. SUKLS45758/2012 - L235

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Ardeypharm GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 8. 2012, č. j. SUKLS45758/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět