Rozhodnutí MZ č.j. MZDR39649/2012 k č.j. SUKLS79617/2010 - L238

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Amgen Europe, B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 11. 9. 2012, sp. zn.: SUKLS79617/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět