Rozhodnutí MZ č.j. MZDR40376/2012 k č.j. SUKLS166990/2012 - L240

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení SANDOZ s.r.o., Zentiva, k.s., STADA Arzneimittel AG, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Merck Sharp & Dohme B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 9. 2012, sp. zn.: SUKLS166990/2012 – odvolání se zamítají a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět