Rozhodnutí MZ č.j. MZDR42208/2012 k č.j. SUKLS45745/2012 - L252

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 9. 2012, č. j. SUKLS45745/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět