Rozhodnutí MZ č.j. MZDR46307/2012 k č.j. SUKLS53350/2012 - L265

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení TEVA PHARMA B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 10. 2012, sp. zn.: SUKLS53350/2012 – odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět