Rozhodnutí MZ č.j. MZDR5305/2012 k č.j. SUKLS182417/2010 - L53

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 12. 2011, č. j. SUKLS182417/2010 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst.4 a§ 66 odst. 2 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků č. 7a) a 7b) ruší a řízení se v této části zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se ve zbylé části napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět