Rozhodnutí MZ č.j. MZDR5761/2012 k č.j. SUKLS179574/2010 - L64

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Bayer Schering Pharma AG a N. V. Organon, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 12. 2011, sp. zn.: SUKLS179574/2010 –

I. podle ustanovení § 90 odst. 4 a § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 7 a 8 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v této část i zastavuje,

II. podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) se ve zbylé části napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět