Rozhodnutí MZ č.j. MZDR5765/2012 k č.j. SUKLS177359/2010 - L68

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 12. 2011, č. j. SUKLS177359/2010 -
I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 a § 66 odst. 2 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroku č. 3 ruší a řízení se v této části zastavuje,
II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 správního řádu a čl. XXVIII zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, se napadené rozhodnutí v části výroků č.5 a 7 ruší a řízení se v této části zastavuje,

III. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se ve zbylé části napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět