Rozhodnutí MZ č.j. MZDR6175-2018-2-FAR zn. L5-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AbbVie Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 12. 2017, sp. zn. SUKLS259271/2017 - podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a řízení se zastavuje.

Více informací na MZCR.cz.