Rozhodnutí MZ č.j. MZDR7365/2012 k č.j. SUKLS221711/2009 - L94

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., IPSEN PHARMA SAS, Svaz zdravotních pojišťoven, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 23. 12. 2011, sp. zn.: SUKLS221711/2009 -
I.

v části odvolání odvolatele IPSEN napadající výroky č. 4 a 5 napadeného rozhodnutí v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 správního řádu takto: odvolání se zamítá, neboť bylo shledáno jako nepřípustné.

II.

podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu takto: odvolání se zamítají a napadená část rozhodnutí se potvrzuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět