Rozhodnutí MZ MZDR6808/2012 k č.j. SUKLS82555/2010 - L80

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Fresenius Biotech GmbH, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 12. 2011, sp. zn.: SUKLS82555/2010 – napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět