Rozhodnutí MZ ve zbylé části věci č.j. MZDR26517/2012 k č.j. SUKLS153802/2009 - L195

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení SANDOZ s.r.o., Gedeon Richter Plc., ratiopharm GmbH, Nycomed Danmark Aps, Grünenthal GmbH, Janssen-Cilag s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. SUKLS153802/2009 - napadené rozhodnutí se ve zbývající části výroků č. 1. – 28. ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět