Rozhodnutí MZ ve zbylé části věci č.j. MZDR6917/2012 k č.j. SUKLS238275/2009 - L89

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Grünenthal GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 12. 2011, sp. zn.: SUKLS238275/2009 –  napadené rozhodnutí se ve zbylé části výroků č. 1., 6., 7., 13. až 25. ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět