Rozhodnutí MZ ve zbylé části věci č.j. MZDR7362/2012 k č.j. SUKLS203958/2010 - L93

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení ROCHE s.r.o. a Roche Registration Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 12. 2011, sp. zn.: SUKLS203958/2010 - napadené rozhodnutí se v části výroků č. 1., 8., 9. a 15. ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět