Rozhodnutí MZDR5261-2017-2-FAR L2-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. SUKLS249325/2016 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Více informací na MZCR.cz.

 

Zveřejněno 9. 9. 2020.