Rozhodnutí MZDR7176-2018-2-FAR L6-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. SUKLS84024/2016 - Podle ustanovení §90 odst. 4 správního řádu ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 1b), 2 b) a 3b) napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje.

Více informací na MZCR.cz.

 

Zveřejněno 9. 9. 2020.