Sdělení o zastavení odvolacího řízení L77-2020

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 6. 2018, sp. zn. SUKLS124920/2020, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníka řízení společnosti MYLAN. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 12. 8. 2020. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 13. 8. 2020, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Více informací na MZCR.cz.

 

Zveřejněno 9. 9. 2020.