Sdělení o zastavení odvolacího řízení L81 2019

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 10. 2019, sp. zn. SUKLS65373/2019, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníka řízení společnosti Merck Sharp. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 26. 8. 2020. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 27. 8. 2020, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Více informací na MZCR.cz.

 

Zveřejněno 9. 9. 2020.