Služby

 

Společnost Pharmeca a.s. Vám zajistí potřebné podklady pro stanovení ceny a úhrady ze zdravotního pojištění u Vašich léků v České republice.

 

Dále poskytujeme:

 

  • poradenskou činnost z oblasti stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění,

 

  • poradenskou činnost pro market access ve farmacii vč. analýz postavení přípravku na trhu,

 

  • zpracování popisu existující léčebné praxe a analýzy budoucího případného zařazení léčivého přípravku do léčebných algoritmů,

 

  • vyhotovení analýz ohledně postavení léčivého přípravku na trhu,

 

  • přípravu odhadu dopadů budoucího schvalování úhrady v nových indikacích do stávající výše a podmínek úhrady léčivých přípravků,

 

  • vypracování strategie k podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady,

 

  • vyhledávání cenových referencí v zemích EU.

 

 

Zjištěná data slouží k vytvoření reálných očekávání, efektivnímu plánování a umožňují také kontinuální sledování vývoje poskytované zdravotní péče. Znalost informací o trhu je základem pro nastavení obchodních strategií společností.

 

V rámci zajištění potřebných podkladů Vám připravíme:

 

  • žádost o cenu i úhradu ze zdravotního pojištění,

 

  • zjištění cenových referencí v zemích referenčního koše,

 

  • zhodnocení nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu,

 

  • jednotlivé procesní úkony ve správních řízeních.

 

 

V případě, že máte zájem o naše služby, kontaktujte nás e-mailem: jindrich.kotrba@pharmeca.cz.

 

V souladu se zák. č. 634/1992 Sb. informujeme, že klient má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).