Vyrozumění MZ č.j. MZDR46796/2012 k č.j. SUKLS40569/2012 - L269

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo ve věci částečného zpětvzetí odvolání účastníka řízení společnosti KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  doručeného dne 6. 2. 2013, v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv č. j. SUKLS40569/2012 ze dne 29. 10. 2012 tak, že se řízení zastavuje.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět