Zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 27.března 2020.

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět