Zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon nabývá účinnosti dnem 2. dubna 2013.

 

 

Více na: MZCR.cz

 

« Zpět