Zařízení MARIA (Multistatic Array processing for Radiowave Image Acquisition) pro detekci nádorů prsu

MARIA je zdravotnický prostředek, který slouží k diagnostice karcinomu prsu. Toto neinvazivní zařízení detekuje nádorovou tkáň na základě odlišných elektrických vlastností normální a nádorové tkáně.

Pacient při vyšetření leží na speciálním lůžku s otvorem pod kterým je umístěn polokulovitý keramický pohárek sloužící k uložení prsu. Pole antén umístěných v keramickém pohárku skenuje prso pomocí radiových vln a vytváří tak trojrozměrný obraz prsu. Vyšetření má být méně zatěžující pro pacienty a rychlejší (do 5-ti minut) než běžně používané vyšetřovací metody. Tento zdravotnický prostředek již získal CE označení, uvedení v UK se očekává v první polovině roku 2016.

 

Více informací na https://www.euroscan.org/technologies/multistatic-array-processing-for-radiowave-image-acquisition-maria-for-detection-of-breast-tumours/

 

« Zpět