Zdravotnická ročenka České republiky 2011

Zdravotnická ročenka ÚZIS podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. 

Zdravotnická ročenka ČR - modrá barva
Region:
 Česká republika
Rok:
 2011
ISBN:
 978-80-7472-024-6
Souhrn:

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky  2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

 

Více na: ÚZIS

 

« Zpět