Změna jednacího řádu Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci

Ministr zdravotnictví změnil Jednací řád Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci v části přijímání závěrů.

Komise má rozhodovat formou maximálního konsenzu a písemných závěrech musí být uvedeno nejen převažující stanovisko, ale i stanoviska oponentní menšinová. Projednávané žádosti ve věci nekategorizovaných ZP musí být opatřeny jednotlivě vyjádřením všech přítomných členů Komise. Změna Jednacího řádu je účinná od 1.7.2019.

 

« Zpět