Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR29254/2012 k č.j. SUKLS166745/2009 - L215

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., sanofi-aventis, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 28. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS166745/2009 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu Ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR20030/2012 k č.j. SUKLS251497/2011 - L161

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svaz zdravotních pojišťoven, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 4. 2012, č. j. SUKLS251497/2011 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR42206/2012 k č.j. SUKLS187137/2012 - L250

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení sanofi-aventis, s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 9. 2012, č. j. SUKLS187137/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR31168/2012 k č.j. SUKLS82635/2010 - L223

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 23. 7. 2012, sp. zn.: SUKLS82635/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR23809/2012 k č.j. SUKLS82904/2009 - L176

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 5. 2012, č. j.: SUKLS82904/2009 - odvolání se zamítá a napadená část rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR5305/2012 k č.j. SUKLS182417/2010 - L53

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 12. 2011, č. j. SUKLS182417/2010 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst.4 a§ 66 odst. 2 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků č. 7a) a 7b) ruší a řízení se v této části zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se ve zbylé části napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR39649/2012 k č.j. SUKLS79617/2010 - L238

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Amgen Europe, B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 11. 9. 2012, sp. zn.: SUKLS79617/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR36958/2012 k č.j. SUKLS47785/2012 - L234

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení IPSEN PHARMA SAS, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 8. 2012, č. j. SUKLS47785/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR27685/2012 k č.j. SUKLS118153/2012 - L202

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení PharOS – Pharmaceutical Oriented Services Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 6. 2012, č. j. SUKLS118153/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR21066/2012 k č.j. SUKLS85009/2012 - L165

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 4. 2012, č. j. SUKLS85009/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR40378/2012 k č.j. SUKLS229416/2011 - L241

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svazu zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 9. 2012, č. j. SUKLS229416/2011 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR28562/2012 k č.j. SUKLS113017/2009 - L210

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení AstraZeneca UK Limited, Ferring GmbH, IPSEN PHARMA SAS, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS113017/2009 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR28363/2012 k č.j. SUKLS159901/2011 - L209

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení GW Pharma Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 25. 6. 2012, č. j. SUKLS159901/2011 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR37313/2012 k č.j. SUKLS45758/2012 - L235

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Ardeypharm GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 8. 2012, č. j. SUKLS45758/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR26252/2012 k č.j. SUKLS177106/2010 - L193

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení LEO Pharma A/S, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS177106/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Další aktuality

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Vláda schválila novelu zákona o léčivech přinášející sdílený lékový záznam pacienta

Dne 10. 10. 2018 schválila vláda návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o  léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů upravující nadstavbovou funkcionalitu systému povinné elektronické preskripce tzv. lékový záznam pacienta.

Dostupnost přípravků a hlášení o přerušení či ukončení dodávek

Stání ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přijímá řadu opatření vztahujících se k přerušení nebo ukončení dodávek přípravků na ČR trh.

FI září 2018

Farmakoterapeutické informace SÚKL - Diagnostika a léčba anafylaxe, Informace o změně registrace léčivého přípravku Guajacuran, 5% injekční roztok.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2018

Návrh změny zákona o léčivech - připomínkové řízení ukončeno

Dne 4. 7. 2018 bylo ukončeno připomínkové řízení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů rozšiřující elektronickou preskripci o lékový záznam pacienta.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2018

Seznam IPLP k 1.6.2018

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »