Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR28363/2012 k č.j. SUKLS159901/2011 - L209

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení GW Pharma Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 25. 6. 2012, č. j. SUKLS159901/2011 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR37313/2012 k č.j. SUKLS45758/2012 - L235

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Ardeypharm GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 8. 2012, č. j. SUKLS45758/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR26252/2012 k č.j. SUKLS177106/2010 - L193

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení LEO Pharma A/S, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS177106/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR31498/2012 k č.j. SUKLS130367/2009 - L224

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků řízení Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 23. 7. 2012, sp. zn.: SUKLS130367/2009 - odvolání se zamítají a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR13762/2012 k č.j. SUKLS216689/2010 - L133

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Zentiva, k.s., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 2. 2012, č. j. SUKLS216689/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR6524/2012 k č.j. SUKLS81142/2010 - L76

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 12. 2011, č. j. SUKLS81142/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR15542/2012 k č.j. SUKLS40003/2008 - L143

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení BERLIN-CHEMIE AG, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6. 3. 2012, sp. zn.: SUKLS40003/2008 - odvolání se zamítají a napadená část rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR29081/2012 k č.j. SUKLS175756/2010 - L212

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS175756/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ ve zbylé části věci č.j. MZDR26517/2012 k č.j. SUKLS153802/2009 - L195

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení SANDOZ s.r.o., Gedeon Richter Plc., ratiopharm GmbH, Nycomed Danmark Aps, Grünenthal GmbH, Janssen-Cilag s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. SUKLS153802/2009 - napadené rozhodnutí se ve zbývající části výroků č. 1. – 28. ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR28064/2012 k č.j. SUKLS80592/2010 - L204

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Lek Pharmaceuticals d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS80592/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR32352/2012 k č.j. SUKLS67639/2011 - L227

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení EGIS PHARMACEUTICALS PLC, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 7. 2012, č. j. SUKLS67639/2011 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR25842/2012 k č.j. SUKLS70111/2011 - L188

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení KRKA, D.D., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 5. 2012, č. j. SUKLS70111/2011 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR5761/2012 k č.j. SUKLS179574/2010 - L64

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Bayer Schering Pharma AG a N. V. Organon, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 12. 2011, sp. zn.: SUKLS179574/2010 –

I. podle ustanovení § 90 odst. 4 a § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 7 a 8 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v této část i zastavuje,

II. podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) se ve zbylé části napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR32877/2012 k č.j. SUKLS238268/2009 - L229

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Actavis Nordic A/S, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 26. 7. 2012, sp. zn.: SUKLS238268/2009 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR25729/2012 k č.j. SUKLS87529/2010 - L186

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Merck Sharp & Dohme Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 6. 2012, č. j.: SUKLS87529/2010 - odvolání se zamítá a napadená část rozhodnutí se potvrzuje.

Další aktuality

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Návrh změny zákona o léčivech - připomínkové řízení ukončeno

Dne 4. 7. 2018 bylo ukončeno připomínkové řízení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů rozšiřující elektronickou preskripci o lékový záznam pacienta.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2018

Seznam IPLP k 1.6.2018

NISZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv spouští od 1. dubna 2018 Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP).

SÚKL reagoval na nález Ústavního soudu

SÚKL reagoval na Nález Ústavního soudu ve věci přípravku APO-FLUTAMIDE, v němž Ústavní soud judikoval, že pro zajištění plné úhrady není rozhodné, zda je plně hrazen přípravek ve skupině Přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale zda je plně hrazen některý plně zaměnitelný přípravek.

Reakce SÚKL na rozhodnutí Ústavního soudu

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sporu o plnou úhradu léčivého přípravku APO-FLUTAMIDE.

V připomínkovém řízení je návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Vláda projednává v připomínkovém řízení návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 

Ústavní soud: Pro zajištění plné úhrady je rozhodující zaměnitelnost

Ústavní soud rozhodl dne 24. 4. 2018 sp. zn. III. ÚS 2332/16 o ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze  dne 31. května 2016 č. j. 9 Ad 2/2011-146 společnosti APOTEX EUROPE B. V. tak, že bylo porušeno její právo na podnikání a na soudní ochranu a rozhodl o zrušení Rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016 č. j. 9 Ad 2/2011-146.

Návrh novely zákona o léčivech

Návrh upravuje ochranné prvky na obalech léčivých přípravků v reakci na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, které stanovilo pravidla pro ochranné prvky na obalech léčivých přípravků, zejména jejich charakteristiky a technické specifikace. Nařízení vstoupí v účinnost pro ČR dne 9. 2. 2019.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »