Naše znalosti, Vaše příležitost
čeština/english

Kdo jsme

Známe
správný směr

Snažíte se získat cenu a úhradu Vašeho léku či zdravotnického prostředku, ale stále narážíte na další a další překážky?

Hledáte tu správnou analýzu k prosazení Vašeho léku či zdravotnického prostředku, ale ztrácíte se v datech?

Neustále procházíte zákony a vyhlášky a nevíte čím svá tvrzení podpořit?

Pharmeca to jsou lékaři, farmaceuti, ekonomové, právníci, statistici, analytici i specialisté na veřejné právo.

Naše práce, to je příprava kompletních podkladů pro správní řízení v oblasti cen a úhrad léků, či úhrad zdravotnických prostředků, nebo analýzy a statistické přehledy pro nastavení obchodních strategií. 

Našimi výsledky jsou stanovené úhrady ve správních řízeních, úspěšná odvolání a vyjádření, do praxe aplikované výsledky odborných analýz nebo proškolení klienti na in-house seminářích.

Jsme to my, kdo Vám pomůže dosáhnout cíle.

Pharmeca to jsou:

Naše služby

Léky

Naše komplexní služby využijete v oblasti regulace farmaceutického trhu, sledování trhu, farmakoekonomiky, biostatistky, analytiky nebo při získávání důkazních materiálů podporujících veškerá předkládaná tvrzení.

Chcete vědět víc o naší práci v lékové oblasti, ale nemáte moc času? 

Zdravotnické prostředky

Kvalitu našich služeb poznáte na precizně připravených podkladech pro jednání o budoucnosti Vašeho zdravotnického prostředku.  

Chcete vědět víc o naší práci v oblasti zdravotnických prostředků, ale nemáte moc času?

Zdravotní péče

Naši dokonalou orientaci v rozsáhlém systému zdravotní péče využijete při přípravě analýz ve spojitosti s Vašim produktem.

Chcete vědět víc o naší práci v oblasti zdravotní péče, ale nemáte moc času?

Health economics & data

Naše dlouhodobá praxe v oblasti analýz a jejich interpretací pomůže identifikovat a následně odlišit i Váš produkt na rozsáhlém konkurenčním trhu. Ukážeme Vám, že data nemusí být jen nudné tabulky.

Chcete vědět víc o naší práci v oblasti health economics & data, ale nemáte moc času?

Poradenství na míru

Náš individuální přístup Vám zajistí tým odborníků jejichž znalosti mají přesah do několika oborů. Díky nadstandardní spolupráci jsme tak schopni pomoci i Vám.  

Chcete vědět víc o naší práci v oblasti poradenství, ale nemáte moc času?

Pomůžeme Vám dosáhnout významné pozice Vašeho léku na trhu, a to díky profesionálně vypracované nadčasové obchodní strategii založené na dokonalé znalostí skutečné hodnoty Vašeho léku a regulačních pravidel. Jedině tak lze posilovat hodnotu léku po celou dobu jeho životního cyklu.  

Podrobnosti k nabízeným službám:   

 • farmakoekonomické a biostatistické analýzy (CUA, CEA, CMA, BIA, RWE/RWD …),
 • na základě monitoringu trhu market access strategie, ale i prognostické analýzy vývoje trhu, 
 • kompletní dossier a žádost o cenu a úhradu, to znamená vč. analýzy vnější a vnitřní cenové reference nebo analýzy přizpůsobení k současné cenové a úhradové regulaci. Zajišťujeme důkazní materiály, u kterých vždy ověřujeme i jejich validitu (např. medicínské dokumentace sloužící jako podklad k bezpečnosti a účinnosti léku), 
 • procesní dokumentace a reakce na hodnotící zprávy.

Dle charakteru léku pak u originálních a inovativních léčivých přípravků zajišťujeme i vyhodnocení kritéria inovativnosti, vlastní modelové kalkulace (Excel, TreeAge) a analýzu vyhodnocení a posouzení komparátorů. 

generických a biosimilars (podobných) léčivých přípravků, příp. PZLÚ, výběr vzorového přípravku a vyhodnocení kritérií pro vstup podobného LP. 

V případě individuálně připravovaných léčivých přípravků přípravu podnětu pro zařazení nové položky do seznamu a příprava podkladů pro změny v položkách včetně podkladů pro stanovení výše a podmínek úhrady dle podkladů požadovaných SÚKL.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o naše služby v lékové oblasti? Kontaktujte nás.

Zavřít

Naším cílem u zdravotnických prostředků je identifikace a vyzdvižení silných stránek Vašeho prostředku, vše podloženo kvalitně zpracovaným materiálům reagujícím na požadavky plátců i aktuální trendy v péči o pacienta.

Podrobnosti k nabízeným službám:  

 • přípravu a zpracování podkladů pro získání úhrady, 
 • přípravu podkladů dle podmínek plátců.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o naše služby v oblasti zdravotnických prostředků? Kontaktujte nás.

Zavřít

Námi dodané podklady mohou změní přístup plátců nebo odborné postupy léčby i vůči Vašemu produktu. Týmová spolupráce s přesahem do všech odvětví zdravotní péče nám umožňuje zpracovávat informace z analýz jednotlivých zdravotních registrů, a to od zdravotních výkonů přes DRG až po strategii léčby. 

Podrobnosti k nabízeným službám: 

 • analýza, aplikace a interpretace zdravotních výkonů v rámci farmakoekonomických analýz,
 • analýza, aplikace a interpretace DRG systému,
 • zpracování žádosti a související dokumentace pro zařazení do Seznamu pro jednání komise posuzující zařazení zdravotních výkonů.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o naše služby v oblasti zdravotní péče? Kontaktujte nás.

Zavřít

Naše klienty důkladně připravujeme na komunikaci komplexních klinických a ekonomických dat s regulátory i plátci. Dlouhodobý monitoring rozhodovací praxe a zkušenosti v této oblasti nám pomáhají vyhodnocovat měnící se požadavky plátců a udržovat konkurenceschopné i Vaše produkty.    

Podrobnosti k nabízeným službám: 

 • farmakoekonomickým analýzám:
  • analýzy nákladové efektivity (cost-utility/cost-effectiveness analysis),
  • analýzy minimalizace nákladů (cost minimization analysis),
  • analýzy nákladů a přínosů (cost – benefit analysis),
  • analýzy dopadu do rozpočtu (budget-impact analysis),
 • biostatistics & data analytics:
  • Real-world evidence/data (RWE/RWD),
  • adaptace zdravotně ekonomických modelů pro potřeby ČR/SR,
  • zpracování statistických plánů pro klinická hodnocení,
  • analýzy datových podkladů,
  • interpretace hodnot dostupných databází,
  • analýzy zpracování zdravotně-ekonomických ukazatelů,
  • statistické zpracování dat.


Vybraná data zpracováváme do automaticky aktualizovaných vizualizací. Na jejich ukázku je možné se podívat na našich stránkách.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o naše služby v oblasti analýz? Kontaktujte nás.

Zavřít

Naše pozice na trhu a zkušenosti nám umožňují podpořit Vás ve chvíli vstupu na trh, při nastavování efektivních komunikačních strategií nebo při dlouhodobé péči o Vaše zavedené produkty.  A vůbec nezáleží na tom, zda je Vaše firma nováčkem na trhu, zavedenou značkou nebo ostříleným hráčem. 

Podrobnosti k nabízeným službám: 

 • odborné analýzy:
  • z oblasti veřejného zdravotního pojištění,
  • strategické plány a market access strategie,
 • kompletní služby z oblasti pricing & reimbursement,
 • poradenství v oblasti legislativy a regulačních mechanismů,
 • poradenství a přípravu podkladů a smluv pro jednání se zdravotními pojišťovnami,
 • prezentace, grafické výstupy, prezentace výsledků analýz a závěrů zpráv,
 • interní školení a management service,
 • in-house semináře nebo služby externího člena týmů.

Naše práce ve zkratce.

Máte zájem o službu přímo Vám na míru? Kontaktujte nás.

Zavřít

Novinky

min Sekce: Denní přehled

ČR versus Evropa: srovnání dostupnosti nejnovějších léků

Dne 12. 6. 2024 se uskuteční on-line snídaně s novináři na téma ČR versus Evropa: srovnání dostupnosti nejnovějších léků.
AIFP 11. 06. 2024
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - 22. týden 2024

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou v týdnu od 3. 6. - 7. 6. 2024
Pharmeca 10. 06. 2024
min Sekce: Denní přehled

Novela zákona o léčivech

Od 1. 6. 2024 vstupuje v účinnost další část novely zákona o léčivech. Nové povinnosti a nástroje získají držitelé rozhodnutí o registraci, distributoři, lékárny, Ministerstvo zdravotnictví i SÚKL.
MZ ČR 05. 06. 2024
min Sekce: Denní přehled

Nové pokyny SÚKL

SÚKL na svých stránkách zveřejnil 2 nové pokyny týkající se hlášení dodávek a uvádění léků na trh.
SÚKL 05. 06. 2024

Pharmeca a.s.

Telefon
+420 271 750 122
Email
pharmeca@pharmeca.cz
Adresa
Hradešínská 47
101 00, Praha 10

Bankovní spojení: 251678748/0300, vedený u ČSOB, a.s.
IČO: 243 06 193
Zápis v obchodním rejstříku: sp. značka - B 18221 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 25.05.2012