Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Rozhodnutí č. j. MZDR 49197/2017-2/CAU, zn. L62/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. SUKLS66619/2017 - Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí č. j. MZDR 6687/2019-2/CAU, zn. L4/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Celltrion Healthcare Hungary Kft., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 12. 2018, sp. zn. SUKLS72056/2018 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 55030/2017-2/FAR, zn. L73/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka GENZYME EUROPE B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 9. 2017, sp. zn. SUKLS64046/2017 - Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí č. j. MZDR 28781/2018-2/FAR, zn. L19/2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Egis Pharmaceuticals PLC, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 4. 6. 2018, sp. zn. SUKLS225773/2018 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 32872/2017-2/OLZP, zn. L41/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Menarini International Operations Luxembourg S.A., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 26. 5. 2017, sp. zn. SUKLS101151/2017 - I. Podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 102, 110, 111, 112, 113, 114,

115, 116, 117 a 118 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje.

II. Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

 

Další články...