Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Rozhodnutí č. j. MZDR 13264/2020-3/FAR, zn. L28/2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 3. 2. 2020, sp. zn. SUKLS405226/2018 - podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a řízení se zastavuje.

Sdělení o vydání usnesení o zastavení odvolacího řízení, č. j. MZDR 14196/2020-4/OLZP, zn. L31/2020

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 2. 2020, sp. zn. SUKLS302649/2019, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníků řízení Swyssi. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 31. 3. 2020. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 1. 4. 2020, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Rozhodnutí č. j. MZDR 56312/2017-2/FAR, zn. L78/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 9. 2017, sp. zn. SUKLS81076/2015 - Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Sdělení o vydání usnesení o zastavení odvolacího řízení, č. j. MZDR 32079/2018-5/OLZP, zn. L25/2018

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 13. 6. 2018, sp. zn. SUKLS230293/2018, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníků řízení VZP. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 7. 2. 2020. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 8. 2. 2020, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Sdělení o vydání usnesení o zastavení odvolacího řízení, č. j. MZDR 40359/2018-6/OLZP, zn. L37/2018

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 13. 8. 2018, sp. zn. SUKLS298807/2018, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníků řízení Roche Registration GmbH. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 2. 3. 2020. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 3. 3. 2020, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

 

Další články...