Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Sdělení o zastavení odvolacího řízení L81 2019

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 10. 2019, sp. zn. SUKLS65373/2019, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníka řízení společnosti Merck Sharp. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 26. 8. 2020. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 27. 8. 2020, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Sdělení o zastavení odvolacího řízení L77-2020

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 6. 2018, sp. zn. SUKLS124920/2020, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníka řízení společnosti MYLAN. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 správního řádu zastaveno dnem 12. 8. 2020. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 13. 8. 2020, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Rozhodnutí MZDR5261-2017-2-FAR L2-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. SUKLS249325/2016 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZDR7176-2018-2-FAR L6-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. SUKLS84024/2016 - Podle ustanovení §90 odst. 4 správního řádu ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 1b), 2 b) a 3b) napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR6175-2018-2-FAR zn. L5-2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AbbVie Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 12. 2017, sp. zn. SUKLS259271/2017 - podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a řízení se zastavuje.

 

Další články...