Naše společnost se zaměřuje na farmakoterapeutickou stránku zdravotní péče poskytované v České republice. V této oblasti Vám nabízíme komplexní řešení odborných i procesních záležitostí na profesionální úrovni. Nabízené služby zahrnují poradenské a konzultační služby, zpracování kompletních analýz, potřebných podkladů a farmakoekonomických hodnocení.

 

 

Přehled rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v oblasti cen a úhrad

 

Rozhodnutí č. j. MZDR50687/2019-2/CAU, zn. L70/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Biogen Netherlands B. V., Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze 22. 10. 2019, sp. zn. SUKLS275693/2019 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené usnesení se potvrzuje.

Poslanci v prvním čtení podpořili návrh zákona o zdravotnických prostředcích včetně doprovodných změnových zákonů

Sněmovna v prvním čtení podpořila vládou schválený návrh zákona o zdravotnických prostředcích včetně doprovodných změnových zákonů, které Ministerstvo zdravotnictví připravilo v návaznosti na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích. Návrh zákona upravuje například kompetenční otázky, regulaci reklamy či předepisování a výdej zdravotnických prostředků.

Rozhodnutí č. j. MZDR49753-2019-2-CAU, zn. L64/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Novartis Europharm Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. SUKLS405226/2018 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.

Vyhláška č. 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení § 11, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

Sněmovna v prvním čtení podpořila emergentní systém. Přináší vyšší dostupnost léků v lékárnách

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na stále častější výpadky léčiv, a proto připravilo novelu zákona o léčivech přinášející sérii opatření, jimiž bude možné flexibilně přispět k řešení nenadálých výpadků.

 

Další články...