Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Rozhodnutí č.j. MZDR18299/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS211650/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., ratiopharm GmbH, Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma B.V., Krka, tovarna zdravil, d.d., AstraZeneca UK Limited, Apotex Europe B.V., PRO.MED.CS Praha a.s., Pfizer, spol. s r.o., Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 2. 2015, sp. zn. SUKLS211650/2014 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 8, 9, 11, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 141, 144, 145, 147, 148, 163, 166, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 188, 199, 200, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 245, 246, 247 a 273 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozh č.j. MZDR51476/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L79/2015, k sp.zn. SUKLS263635/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Apotex Europe B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. SUKLS263635/2012 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnuti č. j. MZDR8079/2015-3/FAR, sp. zn. FAR L15/2015, k sp. zn. SUKLS95804/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 9. 1. 2015, sp. zn. SUKLS95804/2014 - Napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnuti čj. MZDR 34669/2015-2/FAR, sp. zn. FAR: L39/2015, k sp. zn. SUKLS80156/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS80156/2014 - podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí zrušuje a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novém u projednání.

Rozhodnutí MZ č. j. MZDR 34665/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS80099/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS80099/2014 - podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí č.j. MZDR71403/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS101599/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka SMITHKLINE BEECHAM Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 25. 9. 2015, sp. zn. SUKLS101599/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 a § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 23, 41 a 42 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR71420/2015-2/FAR sp. zn. SUKLS192160/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka The Wellcome Foundation Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. SUKLS192160/2014- odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 5588/2012-4/FAR, sp. zn. SUKLS226393/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka sanofi-aventis, s.r.o., Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Lek Pharmaceuticals d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. SUKLS226393/2009 - podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č. j. MZDR 56395/2010-5/FAR, sp. zn. SUKLS115671/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven, Apotex Europe B.V., Zentiva, k.s., Zentiva, a.s., EGIS Pharmaceuticals PLC, Gedeon Richter Plc, PIERRE FABRE MEDICAMENT, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Ingers Industrial Solutions s.r.o., ratiopharm GmbH, SANDOZ s.r.o., KRKA, d.d., Wyeth-Lederle Pharma GmbH proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 7. 2010, sp. zn. SUKLS115671/2009 - I. podle ustanovení §92 odst. 1 správního řádu se odvolání odvolatele Wyeth zamítá pro nepřípustnost, II. podle ustanovení §90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí v celém rozsahu ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novém u projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. 10841/2010-8/FAR k č.j. SUKLS5931/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AstraZeneca UK Limited, Novartis s.r.o., APOTEX EUROPE BV, Teva Czech Industries s.r.o., Pfizer, spol. s r.o., BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), HEXAL AG, LEK PHARMACEUTICALS D.D., ZENTIVA, k.s., RATIOPHARM GMBH, EGIS Pharmaceuticals PLC, Herbacos Recordati s.r.o., KRKA, D.D., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 12. 2009, sp. zn. SUKLS5931/2009 - I. v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 správního řádu se odvolání účastníka řízení Herbacos Recordati s.r.o. jako opožděné zamítá, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnuti č.j. MZDR 32194/2010-6/FAR, sp. zn. FAR: L86/2010

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, D.D., NOVO MĚSTO, BERLIN-CHEMIE AG, APOTEX EUROPE BV, HEXAL AG, SPA SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A., Zentiva, k.s., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. SUKLS92653/2009 - napadené rozhodnutí se v rozsahu výroků č. 1 a 3 – 33 v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnuti čj. MZDR36406/2010-5/FAR, sp. zn. SUKLS192559/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Abbott Products GmbH, Nycomed GmbH, LES LABORATOIRES SERVIER proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7. 5. 2010, SUKLS192559/2009 - Napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnuti čj. MZDR 5241/2010-8/FAR, sp. zn. FAR L22/2010, k sp. zn. SUKLS175815/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Abbott GmbH & Co.Kg, ACTAVIS GROUP HF, APOTEX EUROPE BV, EGIS PHARMACEUTICALS PLC, GEDEON RICHTER PLC., HEXAL AG, LES LABORATOIRES SERVIER, Novartis s.r.o., Pharmaceutical Works Polpharma SA, Sandoz s.r.o., Teva Pharmaceuticals CR proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 12. 2009, sp. zn. SUKLS175815/2009 - Napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnuti č.j. MZDR 15258/2015-3/FAR, sp. zn. FAR: L20/2015, k č.j. SUKLS210465/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., TEVA PHARMA B.V., KRKA, tovarna zdravil, d.d., PRO.MED.CS Praha a.s., Zentiva, k.s., Apotex Europe B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6. 2. 2015, sp. zn. SUKLS210465/2014  - podle ustanovení §90 odst. 4 a §66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 5, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 51, 54, 58, 59, 60, 63, 70, 71, 72, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 114, 122 a 124 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení §90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Další aktuality

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

V připomínkovém řízení je návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Vláda projednává v připomínkovém řízení návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 

Ústavní soud: Pro zajištění plné úhrady je rozhodující zaměnitelnost

Ústavní soud rozhodl dne 24. 4. 2018 sp. zn. III. ÚS 2332/16 o ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze  dne 31. května 2016 č. j. 9 Ad 2/2011-146 společnosti APOTEX EUROPE B. V. tak, že bylo porušeno její právo na podnikání a na soudní ochranu a rozhodl o zrušení Rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016 č. j. 9 Ad 2/2011-146.

Návrh novely zákona o léčivech

Návrh upravuje ochranné prvky na obalech léčivých přípravků v reakci na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, které stanovilo pravidla pro ochranné prvky na obalech léčivých přípravků, zejména jejich charakteristiky a technické specifikace. Nařízení vstoupí v účinnost pro ČR dne 9. 2. 2019.

V připomínkovém řízení je návrh změny vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Vláda projednává v připomínkovém řízení návrh změny vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, jejímž účelem je stanovit strukturu, formu, způsob a časový interval distributorem poskytovaných údajů o objemu jím distribuovaných LP. Dále má stanovit úpravu struktury údajů uváděných v  oznámení distributora poskytovaného SÚKL o záměru distribuovat do zahraničí LP uvedeného na  seznamu LP i způsob a formu jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení.

Oprava seznamu IPLP k 23.4.2018

Oprava seznamu IPLP k 3.4.2018

OOP 01-18 Stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků

Opatření obecné povahy 01-18 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady transfuzních přípravků a autologních transfuzních přípravků.

Seznam IPLP k 1.4.2018

FI duben 2018

Farmakoterapeutické informace SÚKL na téma: Lokální anestetika a svodná anestezie - dokončení, Dextromethorfan - zneužívání a změna způsobu výdeje, Metformin – rozšíření indikace a dotazník v souvislosti s nežádoucím účinkem laktátová acidóza.

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.4.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 09/2017 - 02/2018).

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2018

Návrh opatření obecné povahy 01-18

Návrh opatření obecné povahy 01-18, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady transfuzních a autologních transfuzních přípravků.

Návrh Seznamu k 20.3.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.3.2018. 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »