Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Rozhodnutí č.j. MZDR 23436/2015-3/FAR, sp. zn. L27/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 3. 2015, sp. zn. SUKLS101341/2014  - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 7, 8, 12, 13, 18 a 25 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR34673/2015-3/FAR, sp. zn. FAR L40/2015, k č.j. SUKLS90537/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 3. 2015, sp. zn. SUKLS90537/2014 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 34628/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L34/2015, k sp. zn. SUKLS80259/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. SUKLS80259/2014 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výrok č. 3 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j.MZDR 709/2017-3/FAR, sp. zn. L84/2016 k sp. zn. SUKLS198304/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Celltrion Healthcare Hungary Kft., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 10. 2016, sp. zn. SUKLS198304/2016 - Napadené rozhodnutí se ruší a řízení se zastavuje.

Rozhodnutí MZ Č.j. 20750/2012/FAR k sp. zn. SUKLS115675/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Zentiva a.s., Zentiva, k.s., Apotex Europe B.V., Sandoz GmbH, HEXAL AG, KRKA, tovarna zdravil, d.d., ratiopharm GmbH, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Actavis Group PTC ehf., EGIS Pharmaceuticals PLC, Pfizer, spol. s r.o., H. Lundbeck A/S, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. SUKLS115675/2009 - Napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č. j. MZDR 35050/2009-6/FAR k sp. zn. SUKLS39988/2008 - L305/2009

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Zentiva, k.s., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 25. 6. 2009, sp. zn. SUKLS39988/2008- Napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Vyrozumění o zastavení řízení L13/2016 k rozhodnutí sp. zn. SUKLS89292/2014

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 12. 2015, sp. zn. SUKLS89292/2014, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníků řízení KRKA, Polska, Sp.z.o.o. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 správního řádu zastaveno dnem 3. 2. 2017. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 4. 2. 2017, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Rozhodnutí č.j. MZDR 26814/2015-3/FAR, sp. zn. FAR L30/2015, k sp. zn. SUKLS46636/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 3. 2015, sp. zn. SUKLS46636/2014 - podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Vyrozumění o zastavení řízení, L47/2015 k rozhodnutí sp. zn. SUKLS213487/2013

Vyrozumění MZ ČR o zastavení řízení, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. SUKLS213487/2013, a to s ohledem na podané zpětvzetí odvolání účastníků řízení Zentiva, a.s. a Zentiva, k.s. Odvolací správní řízení bylo v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 správního řádu zastaveno dnem 9. 2. 2017. Dnem následujícím po zastavení řízení, tj. 10. 2. 2017, nabylo rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv právní moci.

Rozhodnutí MZ č. j. MZDR24472/2014-6/FAR, sp. zn.SUKLS 155627/2013

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 28. 2. 2014, sp. zn. SUKLS155627/2013 - I. podle ustanovení §90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se výroky č. 2, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 20750/2015-2/FAR, sp. zn. L23/2015, k sp. zn. SUKLS100301/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka TEVA B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 3. 2015, č. j. sukl47070/2015 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 2 správního řádu se výrok č. 6, 8, 11, 13 a 14 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se ve zbylé části potvrzuje.

Rozhodnutí MZDR12432/2016-2/FAR, sp. zn. SUKLS203091/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Krka, tovarna zdravil,d.d., Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 12. 2015, sp. zn. SUKLS203091/2015 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 58, 59, 60, 61, 74, 75 a 116 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR 15257/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS211205/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Teva Pharma B.V., AstraZeneca UK Limited, Apotex Europe B.V., Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 2. 2015, sp. zn. SUKLS211205/2014 - I. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 9, 10, 17, 18, 27, 37 a 56 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR18299/2015-2/FAR, sp. zn. SUKLS211650/2014

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., ratiopharm GmbH, Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma B.V., Krka, tovarna zdravil, d.d., AstraZeneca UK Limited, Apotex Europe B.V., PRO.MED.CS Praha a.s., Pfizer, spol. s r.o., Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 2. 2015, sp. zn. SUKLS211650/2014 - I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu se výroky č. 8, 9, 11, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 75, 76, 77, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 141, 144, 145, 147, 148, 163, 166, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 188, 199, 200, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 245, 246, 247 a 273 napadeného rozhodnutí ruší a řízení se v tomto rozsahu zastavuje, II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítají a napadené rozhodnutí se ve zbylém rozsahu potvrzuje.

Rozh č.j. MZDR51476/2015-2/FAR, sp. zn. FAR L79/2015, k sp.zn. SUKLS263635/2015

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Apotex Europe B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. SUKLS263635/2012 - Odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Další aktuality

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Návrh změny zákona o léčivech - připomínkové řízení ukončeno

Dne 4. 7. 2018 bylo ukončeno připomínkové řízení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů rozšiřující elektronickou preskripci o lékový záznam pacienta.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2018

Seznam IPLP k 1.6.2018

NISZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv spouští od 1. dubna 2018 Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP).

SÚKL reagoval na nález Ústavního soudu

SÚKL reagoval na Nález Ústavního soudu ve věci přípravku APO-FLUTAMIDE, v němž Ústavní soud judikoval, že pro zajištění plné úhrady není rozhodné, zda je plně hrazen přípravek ve skupině Přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale zda je plně hrazen některý plně zaměnitelný přípravek.

Reakce SÚKL na rozhodnutí Ústavního soudu

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sporu o plnou úhradu léčivého přípravku APO-FLUTAMIDE.

V připomínkovém řízení je návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Vláda projednává v připomínkovém řízení návrh změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 

Ústavní soud: Pro zajištění plné úhrady je rozhodující zaměnitelnost

Ústavní soud rozhodl dne 24. 4. 2018 sp. zn. III. ÚS 2332/16 o ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze  dne 31. května 2016 č. j. 9 Ad 2/2011-146 společnosti APOTEX EUROPE B. V. tak, že bylo porušeno její právo na podnikání a na soudní ochranu a rozhodl o zrušení Rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016 č. j. 9 Ad 2/2011-146.

Návrh novely zákona o léčivech

Návrh upravuje ochranné prvky na obalech léčivých přípravků v reakci na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, které stanovilo pravidla pro ochranné prvky na obalech léčivých přípravků, zejména jejich charakteristiky a technické specifikace. Nařízení vstoupí v účinnost pro ČR dne 9. 2. 2019.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »