Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR46796/2012 k č.j. SUKLS40569/2012 - L269

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení KRKA, tovarna zdravil, d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 10. 2012, sp. zn.: SUKLS40569/2012 - 1. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48 ruší a řízení se zastavuje,
2. podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků 1, 2 a 3 ruší a řízení se v této části zastavuje,
3. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se ve zbylém rozsahu odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR45033/2012 k č.j. SUKLS43297/2012 - L258

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení ratiopharm GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 9. 10. 2012, č. j. SUKLS43297/2012 - 1. podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků 1, 2 a 8 ruší a řízení se zastavuje,
2. podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se ve zbylém rozsahu odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR31852/2012 k č.j. SUKLS163196/2009 - L225

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Hospira UK Limited,proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 7. 2012, sp. zn.: SUKLS163196/2009  - I. v části výroků č. 19., 20. a 21. rozhodnutí podle ustanovení § 90 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu takto: napadená část rozhodnutí se ruší a řízení se zastavuje.
II. ve zbývající části rozhodnutí podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu takto: napadená část rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR34376/2012 k č.j. SUKLS176497/2010 - L230

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Gedeon Richter Plc., Lek Pharmaceuticals d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7. 8. 2012, č. j. SUKLS176497/2010 – odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ MZDR6808/2012 k č.j. SUKLS82555/2010 - L80

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Fresenius Biotech GmbH, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 12. 2011, sp. zn.: SUKLS82555/2010 – napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR48061/2012 k č.j. SUKLS207856/2012 - L272

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Zentiva, k.s., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7. 11. 2012, č. j. SUKLS207856/2012 – odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR46307/2012 k č.j. SUKLS53350/2012 - L265

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení TEVA PHARMA B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 10. 2012, sp. zn.: SUKLS53350/2012 – odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR40376/2012 k č.j. SUKLS166990/2012 - L240

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení SANDOZ s.r.o., Zentiva, k.s., STADA Arzneimittel AG, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Merck Sharp & Dohme B.V., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 9. 2012, sp. zn.: SUKLS166990/2012 – odvolání se zamítají a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR35049/2012 k č.j. SUKLS116840/2009 - L232

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Zentiva, k.s., PRO.MED.CS Praha a.s., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 17. 8. 2012, č. j.: SUKLS116840/2009 – I. v souladu s ustanovením § 90 odst. 4 správního řádu se napadené rozhodnutí v části výroků č. 5, 6, 7 a 19 ruší a řízení se v této části zastavuje,

II. v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se ve zbylé části napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR2362/2013 k č.j. SUKLS100217/2009 - L9

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení SMITHKLINE BEECHAM p.l.c., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 12. 2012, sp. zn.: SUKLS100217/2009 - odvolání se zamítá, neboť bylo podáno opožděně.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR45613/2012 k č.j. SUKLS49061/2012 - L264

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Valeant Czech Pharma s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 10. 2012, sp. zn.: SUKLS49061/2012 - odvolání se zamítá a napadená část rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR45034/2012 k č.j. SUKLS38183/2012 - L259

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 10. 2012, sp. zn.: SUKLS38183/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR24507/2012 k č.j. SUKLS197534/2009 - L181

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 5. 2012, č. j. SUKLS197534/2009 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR21147/2012 k č.j. SUKLS121149/2011 - L166

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení GEDEON RICHTER PLC, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 4. 2012, č. j. SUKLS121149/2011 - napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu

léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR25846/2012 k č.j.SUKLS52309/2011 - L189

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení EGIS PHARMACEUTICALS PLC, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 22. 5. 2012, č.j. SUKLS52309/2011 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Další aktuality

 

Human medicines highlights - March 2013

EMA newsletter is addressed to patients, consumers and healthcare professionals. It provides a monthly update on key information on human medicines produced and published by the European Medicines Agency.

Možné riziko poškození pankreatu antidiabetickou léčbou látkami ovlivňujícími inkretiny

Evropská léková agentura (EMA) přehodnocuje výsledky nezávislého akademického výzkumu podle nichž může léčba diabetes mellitus 2. typu látkami ovlivňujícími inkretinové hormony, vyvolávat pankreatitidu (zánět slinivky břišní) a metaplázii buněk pankreatických vývodů (prekancerózní buněčné změny ve vývodech slinivky břišní).

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.4.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 09/2012 - 02/2013).

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").

Human medicines highlights - February 2013

EMA newsletter is addressed to patients, consumers and healthcare professionals. It provides a monthly update on key information on human medicines produced and published by the European Medicines Agency.

8/ Posouzení distribuční aktivity

FI březen 2013

Farmakoterapeutické informace na téma Revmatoidní artritida: výběr antirevmatické léčby.