Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR36958/2012 k č.j. SUKLS47785/2012 - L234

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení IPSEN PHARMA SAS, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 8. 2012, č. j. SUKLS47785/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR27685/2012 k č.j. SUKLS118153/2012 - L202

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení PharOS – Pharmaceutical Oriented Services Ltd., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 6. 2012, č. j. SUKLS118153/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR21066/2012 k č.j. SUKLS85009/2012 - L165

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 24. 4. 2012, č. j. SUKLS85009/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

 

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR40378/2012 k č.j. SUKLS229416/2011 - L241

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Svazu zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 9. 2012, č. j. SUKLS229416/2011 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR28562/2012 k č.j. SUKLS113017/2009 - L210

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení AstraZeneca UK Limited, Ferring GmbH, IPSEN PHARMA SAS, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS113017/2009 - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR28363/2012 k č.j. SUKLS159901/2011 - L209

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení GW Pharma Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 25. 6. 2012, č. j. SUKLS159901/2011 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR37313/2012 k č.j. SUKLS45758/2012 - L235

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Ardeypharm GmbH, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 31. 8. 2012, č. j. SUKLS45758/2012 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR26252/2012 k č.j. SUKLS177106/2010 - L193

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení LEO Pharma A/S, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS177106/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR31498/2012 k č.j. SUKLS130367/2009 - L224

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků řízení Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 23. 7. 2012, sp. zn.: SUKLS130367/2009 - odvolání se zamítají a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR13762/2012 k č.j. SUKLS216689/2010 - L133

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Zentiva, k.s., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 16. 2. 2012, č. j. SUKLS216689/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR6524/2012 k č.j. SUKLS81142/2010 - L76

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Gedeon Richter Plc., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 12. 2011, č. j. SUKLS81142/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR15542/2012 k č.j. SUKLS40003/2008 - L143

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení BERLIN-CHEMIE AG, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6. 3. 2012, sp. zn.: SUKLS40003/2008 - odvolání se zamítají a napadená část rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR29081/2012 k č.j. SUKLS175756/2010 - L212

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 27. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS175756/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí MZ ve zbylé části věci č.j. MZDR26517/2012 k č.j. SUKLS153802/2009 - L195

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení SANDOZ s.r.o., Gedeon Richter Plc., ratiopharm GmbH, Nycomed Danmark Aps, Grünenthal GmbH, Janssen-Cilag s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. SUKLS153802/2009 - napadené rozhodnutí se ve zbývající části výroků č. 1. – 28. ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR28064/2012 k č.j. SUKLS80592/2010 - L204

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka řízení Lek Pharmaceuticals d.d., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 6. 2012, sp. zn.: SUKLS80592/2010 - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Další aktuality

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.1.2013

Seznam IPLP k 1.1.2013

EMA zahajuje přehodnocení přípravků Tredaptive, Pelzont a Trevaclyn

Evropská léková agentura (EMA) v současné době přehodnocuje účinnost a bezpečnost léčivých přípravků Tredaptive, Pelzont a Trevaclyn, které se užívají k léčbě dyslipidémie u dospělých (vysoká hladina tuků v krvi), zejména k léčbě kombinované smíšené dyslipidémie a primární hypercholesterolemie.

Stanovisko k věcnému usměrňování ceny podle cenového předpisu 1/2013/FAR

Dne 7. 12. 2012 vydalo MZ cenový předpis 1/2013/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „cenový předpis“). Tento cenový předpis s účinností od 1. 1. 2013 nahrazuje cenový předpis 1/2012/FAR.

Věstník SÚKL 12/2012

Věstník SÚKL 12/2012 zveřejněn 18. 12. 2012.

Návrh opatření obecné povahy 07 – 12

Návrh opatření obecné povahy týkající se změny výše úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.

Návrh opatření obecné povahy 06 - 12 změna výše úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii

Návrh opatření obecné povahy týkající se změny výše úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii.

OOP 05-12 Stanovení výše a podmínek úhrady IPLP - magistraliter

Opatření obecné povahy stanovující výši a podmínky úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter k 1. 1. 2013.  

Hydroxyethylamylum – zahájení celoevropského přehodnocení

Evropská léková agentura (EMA) zahájila přehodnocení léčivých přípravků s obsahem hydroxyethyl škrobu (HES), které jsou indikovány k léčbě  hypovolémie (snížení  objemu krve z důvodu dehydratace nebo krevních ztrát) nebo hypovolemického šoku (prudký pokles krevního tlaku způsobený poklesem objemu krve) u kriticky nemocných pacientů, obzvláště při sepsi (orgánové poškození bakteriemi nebo jejich toxiny cirkulujícími v krvi).

Diacerein – zahájení celoevropského přehodnocení

Evropská léková agentura (EMA) zahájila přehodnocení léčivých přípravků s obsahem diacereinu. Tyto přípravky jsou používány k léčbě příznaků osteoartrózy a jiných onemocnění kloubů, které se projevují bolestmi a otoky kloubů.

SABA – zahájení přehodnocení krátkodobě působících beta-2 agonistů používaných pro tokolýzu

Evropská léková agentura (EMA) zahájila přehodnocení skupiny léčiv nazývaných krátkodobě působící beta-2 agonisté (Short Acting Beta Agonist - SABA) a bude se zabývat hodnocením jejich účinnosti a bezpečnosti při použití pro potlačení předčasného porodu.

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.12.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2012).

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.12.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.    

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 5. 11. 2012

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 5. 11. 2012.