Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - březen 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou.
Pharmeca 08. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - březen 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou.
Pharmeca 05. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - březen 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou.
Pharmeca 04. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR 40223-2013-26-OLZP

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Apotex Europe B.V. - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 03. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR7749-2019-2-FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníků Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací SÚKL k novému projednání.
MZCR 03. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR14606-2019-2-CAU

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - část rozhodnutí se ruší a zbylá část se potvrzuje.
MZCR 03. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR3624-2019-2-FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka AOP Orphan Pharmaceuticals AG - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 03. 03. 2021
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí SÚKL - březen 2021

Přehled rozhodnutí SÚKL v oblasti cen a úhrad léků doručovaných veřejnou vyhláškou.
Pharmeca 03. 03. 2021