Novinky

čeština/english
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR53940/2018-2/FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka SANDOZ s.r.o. - napadené rozhodnutí se ruší a řízení se zastavuje.
MZCR 15. 12. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ č.j. MZDR43793/2018-2/FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Novartis Europharm Limited - část rozhodnutí se ruší a zbylá část se potvrzuje.
MZCR 15. 12. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR48021/2018-2/FAR

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 15. 12. 2020
min Sekce: Denní přehled

SÚKL zveřejnil plán hloubkové revize systému úhrad

Přehled skupin léků u kterých SÚKL plánuje zahájit revizi úhrad ze zdravotního pojištění v 1. a 2. čtvrtletí roku 2021.
SÚKL 13. 12. 2020
min Sekce: Denní přehled

SÚKL zveřejnil plán hloubkové revize systému maximálních cen

Přehled skupin léků u kterých se plánuje zahájit revizi maximálních cen v 1. čtvrtletí roku 2021.
SÚKL 10. 12. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZDR 37957/2019-2/OLZP, zn. L51/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven - napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
MZCR 09. 12. 2020
min Sekce: Denní přehled

Aktualizace pokynu SÚKL ke sponzorování a poskytování darů

SÚKL aktualizoval pokyn týkající se sponzorování a poskytování darů a jiného prospěchu odborníkům podle zákona o regulaci reklamy.
SÚKL 04. 12. 2020
min Sekce: Denní přehled

Rozhodnutí MZDR 48358/2020-2/OLZP, zn. L105/2020

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Recordati Rare Diseases - odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
MZCR 04. 12. 2020